همه نوشته های : topxart

توسط: در: مطالب مفید سینی کابل

سينی کابل چيست و چرا مورد استفاده قرار ميگيرد؟

سينی كابل هاي گالوانيزه به منظور حفاظت از سيستم عبوري كابلها و نيز جهت هرچه مرتب كردن كابل و جلوگيري از تماس كابل ها با يكديگر از سيني كابل استفاده ميشود. سينی كابل با دو نوع گالوانيزه فابريک و سيني كابل گالوانيزه گرم آبكاری شده توليد ميگردد. متعلقات سینی کابل سينی كابل دارای لوازم و […]