۰۲۱-۳۳۹۶۰۰۱۷

کاربرد سینی کابل در کابل کشی چیست؟

کاربرد سینی کابل در کابل کشی چیست؟

یکی از پرکاربردترین و ساده ترین فن آوریهایی که امروزه شاهد استفاده از آن هستیم سینی کابل می باشد. از سینی کابل به منظور پاسخ گویی به روند تغییر تکنولوژی های اخیر و با هدف نصب آسان استفاده می کنند. از مهمترین عوامل موثر در افزایش کاربرد این محصول نصب سریع و آسان آن می […]

سینی کابل چیست

تولید انواع سینی کابل

سینی کابل های گالوانیزه به منظور حفاظت از سیستم عبوری کابلها و نیز جهت هرچه مرتب کردن کابل و جلوگیری از تماس کابل ها با یکدیگر از سینی کابل استفاده میشود. سینی کابل با دو نوع گالوانیزه فابریک و سینی کابل گالوانیزه گرم آبکاری شده تولید میگردد. متعلقات سینی کابل خرید سینی کابل دارای لوازم […]