۰۲۱-۳۳۹۶۰۰۱۷

سینی کابل PVC چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

سینی کابل PVC چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

همانطور که بارها در مقالات دیگر ذکر شده است، سینی کابل یک سیستم پشتیبانی مکانیکی است که می تواند کابل های الکتریکی مورد استفاده برای توزیع برق، کنترل و ارتباطات را پشتیبانی کند. در واقع راه حل مناسبی برای اجرای مقادیر زیادی کابل برق یا داده در بالای سر یا زیر زمین هستند. از انواع […]