سینی کابل پارسیان 02133960017 - نردبان کابل


#شرکت_سینی_کابل_و_نردبان_کابل_پارسیان با سوابق درخشان و کارآمد در دست آوردهای #صنعت_برق_کشور در زمینه #طراحی_سینی_کابل و تولید_انواع_سینی_کابل ، #تراکینگ ، #بازوهای_نگهدارنده ، #براکت و مفتخر است که سهم کوچکی از دست آوردهای #صنعت_برق کشور را احراز نمود و دارای #تائیدیه های #شرکت_ملی_نفت ایران و #گاز و #پتروشیمی می باشد و نیز عضو #اتحادیه_صنعت_برق ایران میباشد.

وب سایتهای غرفه 24

مختصری درباره سینی کابل پارسیان 02133960017 - نردبان کابل

سینی کابل پارسیان 02133960017 - نردبان کابل

شرکت سینی کابل و نردبان کابل پارسیان با سوابق درخشان و کارآمد در دست آوردهای صنعت برق کشور در زمینه طراحی سینی کابل و تولید انواع سینی کابل ، تراکینگ ، بازوهای نگهدارنده ، براکت و مفتخر است که سهم کوچکی از دست آوردهای صنعت برق کشور را احراز نمود و دارای تائیدیه های شرکت ملی نفت ایران و گاز و پتروشیمی می باشد و نیز عضو اتحادیه صنعت برق ایران میباشد.

    ادامه...

    محصولات جدید    محصولات پربازدید